Blog |||

utbildning

All sections →
Being a teacher in Computer Science I’ve taught many students how to program (actually I view it as I helped them learn themselves how to program). Jan 2, 2012 utbildning Being a teacher in Computer Science I’ve taught many students how to program (actually I view it as I helped them learn themselves how to program). Jan 2, 2012 utbildning Det känns lite märkligt Feb 15, 2009 utbildning att man ska vara med och betala för en av de dyraste utbildningarna där man sedan som xjobb går ut och förstör för ännu mer Det känns lite märkligt Feb 15, 2009 utbildning att man ska vara med och betala för en av de dyraste utbildningarna där man sedan som xjobb går ut och förstör för ännu mer