Blog |||

politik

All sections →
Wow !!!! Jan 15, 2019 usa & politik William Barr says he can “conceive of situations” where journalists should be prosecuted Wow !!!! Jan 15, 2019 usa & politik William Barr says he can “conceive of situations” where journalists should be prosecuted Tack för det Jan 2, 2010 politik & skoj Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Centerpartiets Cecilia Bergstöm (en lokalpolitiker här i Umeå). Hon skickade nyligen ut lite sedvanlig Tack för det Jan 2, 2010 politik & skoj Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Centerpartiets Cecilia Bergstöm (en lokalpolitiker här i Umeå). Hon skickade nyligen ut lite sedvanlig