Blog |||

forskning

All sections →
Lite pinsamt Aug 1, 2010 forskning & idioti Vid första anblicken så skäms man ju lite granna, ska hon inte få komma på en konferens för att hon är ogift. Undrar hur stor chansen är att en Lite pinsamt Aug 1, 2010 forskning & idioti Vid första anblicken så skäms man ju lite granna, ska hon inte få komma på en konferens för att hon är ogift. Undrar hur stor chansen är att en