Blog |||

forskning

All sections →
Lite pinsamt Aug 1, 2010 forskning & idioti Vid första anblicken så skäms man ju lite granna, ska hon inte få komma på en konferens för att hon är ogift. Undrar hur stor chansen är att en