January 2, 2021

First photo job” this year was to take some photos of Albus in the snow.


english albus hundar


Previous post
Årets första dag åtminstone en här i byn verkar ha firat lite väl mycket i natt och är lite trött i ögat idag. Annars började året bra med
Next post
A quick visit to a national park My son and his girlfriend invited me to come along for a quick visit to my mother + an even quicker visit to one of the national parks. I, of