May 20, 2018

Meditation


Previous post
City life (TDP 17) This is kind of typical for Sweden. As soon as the snow is gone and the temperatur is above zero, people starts eating outside … even if it’s
Next post
Vårflod Nog tycker jag det är lite imponerade att kolla på vårfloden, det är ju trots allt några liter per sekund som åker förbi. vimeo.com/270904444