March 21, 2018

I wish there was a way to bulk-delete FB posts …


Previous post
Facebook och integritet Jag har väl aldrig inbillat mig att information som läggs upp på Facebook inte utnyttjas av dem på olika sätt men det är ju rätt deprimerande att se
Next post
On my way to work