November 23, 2017

Time for another lecture


Previous post
assa vad ar det har, de lovade Asså vad är det här, de lovade snökaos och förväntansfull går jag ut … och vad får jag, nåt jädra blask. Jag kräver att nån tar ansvar, lovat är
Next post
Lines