November 22, 2017

I want to write code, not documents … or at least not these kind of documents


Previous post
Det känns som jag har skrivit tillräckligt med kursmaterial om Python för en bok … men sedan kommer jag att tänka på allting jag glidit förbi för att inte komplicera saker och ting. Det känns som jag har skrivit tillräckligt med kursmaterial om Python för en bok … men sedan kommer jag att tänka på allting jag glidit förbi för
Next post
assa vad ar det har, de lovade Asså vad är det här, de lovade snökaos och förväntansfull går jag ut … och vad får jag, nåt jädra blask. Jag kräver att nån tar ansvar, lovat är