October 19, 2017

At the hospital again


Previous post
Yep, hösten är här Ja, det är väl bara att konstatera att hösten är här - det blir inte så mycket tydligare än så här
Next post
Ben Shapiro's keynote I’m watching Ben Shapiro’s VL/HCC keynote talk. Couldn’t agree more about current state of block based visual languages vs text based languages