October 17, 2017

I wish that spammers could keep their promises - This is your last reminder of joining our Bitcoin bla bla bla bla”

Unfortunately they don’t do what they say 😞


Previous post
A very good description of my brain www. youtube.com/watch
Next post
Yep, hösten är här Ja, det är väl bara att konstatera att hösten är här - det blir inte så mycket tydligare än så här.