August 19, 2017

Tidig morgon, 5:30, på väg till jobbet


Previous post
thore vilar efter dagens slit Thore vilar efter dagens slit
Next post
“Vart kan jag köpa en sådan” “Ehhh, googla efter texten plus ‘t-shirt’”