April 25, 2017

Hello World or at least Hello Micro.blog”


Previous post
traning Träning
Next post
Det var en trevlig dag … 8 timmar på akuten, fruktansvärt långtråkigt … tack och lov.