Är nybliven ägare till denna historiska raritet !!!

Jan Erik Moström @jemostrom