March 18, 2016

Skit i disken, sängen nästa


Previous post
Intressant Kollade just några inlämnade tentor och det var 380 svar att rätt (antal frågor * studenter) och av dem så var 20% av svaren blanka. Vi hade gjort
Next post
Dagstuhl Seminar - what a great idea I had never heard of Dagstuhl before receiving an email with an invitation to participate in a seminar. At first I thought it was a spam message and