Is på en motorhuv - ice on car hood.

Jan Erik Moström @jemostrom