April 6, 2015

A man’s got to do what a man’s got to do.


Previous post
sa kanner jag mig nar jag mast Så känner jag mig när jag måste jobba på påsken. Det är inte kul att rätta tentor
Next post
livet som kattagare efter en l Livet som kattägare!! Efter en lång dag knatar jag iväg till sängen … bara för att upptäcka att någon har ockuperat sängen. Tack för det