January 14, 2014

Not fun! It’s quite boring correcting assignments


Previous post
Dyrt att hyra Jag undrar om det är så dyrt med hyran att de använder ved för att värma butiken
Next post
Dags för ett möte